Skogen är Skabersjös viktigaste resurs
100 år... det är den genomsnittliga växt perioden för bok innan den avverkas. Med den tidshorisonten är det inte utan viss respekt vi säger att skogen är vår viktigaste resurs. De insatser vi gör idag får tidigast våra barnbarn avkastning på. På Skabersjö är skogen en källa inte bara för viltvård och naturupplevelser men framförallt är det produktion vi håller på med. Produktion av biobränsle, massaved, timmer och alla andra möjliga produkter som kan utvinnas ur skogen.
Naturligt och hållbart.

Skogen är på ca 2000 hektar produktiv mark och en fördelning med 55 % lövträd & 45 % barrträd. Detta är en ovanligt hög andel lövträd och något som vi värnar om. Av lövträden är det dominerande trädslaget bok och av barrträden är det rödgran.


På Skabersjö har vi även produktion av julgranar, framförallt kungsgran, samt pyntegrönt och cypress. Under de kommande åren kommer vi etablera fler julgransodlingar samt plantera energigrödor som poppel för att tillgodose framtida biobränsle behov i form av flis.
Skogen är certifierad enligt PEFC.

Skabersjös skogar är mycket populära att vistas på grund av närheten till Malmö. Vi har, utan ersättning, upplåtit mark till ridstigar, cykelstigar och promenadstråk. Vi upplever att de flesta lever efter allemansrättens devis "Inte störa, Inte förstöra". Nästa gång ni är ute i våra skogar så kan ni reflektera över vad alla dessa träd ska bli i slutändan. Ska det bli virke till ert hus, papper till er tidning eller energi till ert hem?