Skabersjös jordbruk

Sedan 2006 drivs Skabersjös jordbruk gemensamt med Näsbyholms Fideikommiss i bolaget SkaberNäs HB. 2011 så trädde Börringe Kloster AB in som partner i bolaget och 2015 välkomnade vi även Havgårds gård som partner. Totalt har bolaget ca 3200 hektar under plog.

Bolaget drivs enligt en profitshare-modell där man sprider sin odlingsrisk över en större areal, bättre utnyttjande av maskiner och en större samlad kompetens.