Skabersjös Historia
Skabersjö ligger ca 12 km sydöst om Malmö. Gården är känd som en befäst plats ända sedan 1290-talet, då den var sätesgård åt en Ove Passow. Men det har förmodligen funnits en boplats på Skabersjö ännu tidigare. Brunnen som idag står under fontänen på slottet är daterad till 1000-talet. Vid mitten av 1300-talet satt riddare Anders Nielsen Due som herre på Skabersjö. År 1445 kom gården genom gifte till den rika och mäktiga familjen Ulfstands ägo och blev kvar där ända fram till år 1609 då fru Thale Ulfstand sålde egendomen till Tage Ottesen Thott till Näs och Ericsholm, "Skånske kungen".
1761 blev Tage Thott ägare till Skabersjö, som han behöll till sin död 1824. Vid hans tillträde hade slottet under långa tider stått obebott och fått förfalla. Han lät 1774-83 slottet genomgå en grundlig ombyggnad, som gav det dess nuvarande utseende med port genom huset och gamla vattengravar, som omger byggnaderna på alla sidor och troligen är från 1500-talet. Ännu en våning byggdes på den västra flygeln samtidigt revs den gamla östliga huvudbyggnaden av trä med trapptorn, så att borggården öppnades. Arkitekten bakom ombyggnaden var troligen svågern Adolf Fredrik Barnekow.