Vindkraft

Sedan december 2012 driver Skabersjö Vind AB tillsammans med E.ON Wind Sweden AB en vindpark på Skabersjös marker. Parken består av fem stycken Vestas V90 med en total effekt om 10MW. Parken producerar varje år ca 30 miljoner KWh. Att ge sig in i vindkraft var ett beslut som tog lång tid med både avvägning för det visuella i kulturmiljön och för påverkan på djurlivet.

Efter nogranna undersökningar samt överväganden kom vi fram till att förnyelsebar energi är ett viktigt led i godsets framtid.Skabersjö förbrukar ca 600 000 KWh om året så det känns extra positivt att vi tillför mer el till systemet än vad vi tar ut.