Viltvård

Skabersjö har en mycket stolt historia av viltvård.

Viltet är en av naturens resurser som vi värnar om, dels för matproduktion men även för att det bidrar till den biologiska mångfalden. Att bedriva viltvård kräver aktiva insatser för att bibehålla den biologiska mångfalden. På Skabersjö har vi de sista tio åren satt över 40 000 plantor för att skapa miljöer för insekter och som skydd för fasaner samt annat småvilt. Vi planterar dessutom årligen ca 80 hektar viltåkrar för att skapa naturligt foder för det vilda. Allt detta medan vi fortfarande har ett modernt högavkastande jord/skogsbruk.  Vi har en väldigt fin stam av rådjur på Skabersjö och producerar varje år ett antal medaljbockar. År 2001 så nedlades på gården en bock som fick 222,1 poäng och vid tillfället var den andre största råbock som skjutits i världen, någonsin. Vi har också frilevande stammar av dovvilt, vildsvin, kronhjort samt älg.

 Uppfödningen av fasaner är något som vi är ytterst skickliga med på Skabersjö och är en tradition som går  tillbaka till 1600-talet. Kanske har ni hört Edvard Perssons kända visa Skånska Slott och Herresäten med texten ”… med port genom huset och gamla kanaler; lyss Skabersjö ännu till jaktens signaler; själv Kungen i nåder far dit från sitt slott; för att skjuta fasaner med grevarna Thott.”

 Vi arrangerar och säljer ett antal jakter under året. Om ni är intresserade så får ni gärna kontakta Viltmästare Joakim Karlsson.