Vi förvaltar kultur och naturmiljön
Vårt landskap är inte en slump. Det är ett resultat av generationer av mänsklig påverkan, det så kallade kulturlandskapet och det är i ständig förändring. En stor del av vårt jobb är att balansera kulturmiljön som vi verkar i med naturmiljön som vi lever av. Skabersjö är en tätortsnära gård och varje år välkomnar vi tiotusentals med människor ut i våra marker och skogar. Det är vår uppgift att värna om den miljö som ni vistats i men detta förväxlas ofta med att bevara. Kulturlandskapet har förändrats radikalt genomåren och behöver fortsätta med det men alltid med naturmiljön i samverkan. Vi måste fortsätta att våga vara innovativa och förändra för att skapa utveckling. På Skabersjö tar vi oss an denna uppgift genom att:

  • Upplysa
  • Upptäcka
  • Uppskatta

Vi behöver upplysa allmänheten om den verksamhet vi bedriver och på vilket sätt vi gör det. Vi behöver välkomna folk att upptäcka den vackra natur-och kulturmiljö vi värnar om. Dessa två kommer leda till att allmänheten kommer uppskatta det arbete vi gör.