Fastighetsförvaltning

Skabersjö har ett stort antal hyreshus och lägenheter på egendomen. Våra hus har fortlöpande genomgått omfattande upprustning framförallt på uppvärmingen och idag är samtliga hus uppvärmda med förnyelsebara källor som t.ex. jordvärme. Vi har kring själva slottskomplexet redan 1994 byggt ett fjärrvärmesystem som förser ett 40-tal hyresgäster med värme samt driver torken på spannmålsanläggningen.

Vi har ca 10 min resväg till Malmö innerstad, 15 min till Lund och 30 min till Köpenhamn. Detta i kombination med den unika miljö vi erbjuder gör att det finns ett stort hyresintresse. Vi har en låg hyresgästomsättning men vid intresse skicka gärna ett mail till ulrika@skabersjo.se så hamnar ni i vårt register. Vi håller på att se över möjligheterna att bygga fler hyreshus på egendomen och vi hoppas att i framtiden kunna erbjuda ett större utbud.