Ätten Thotts Historia

Släkten Tott (Thott) är en av Skånes äldsta och den enda kvarlevande, ursprungliga skånska ätten, av vilken flera grenar efter svenska riddarhusets instiftande och Skånes förening med Sverige introducerats. Dess äldste, med säkerhet kände, stamfader var Nils Aagesen Kyrning, som beseglade brev 1288 med Tottarnas vapen och uppges varit en ättling av den Tord Thott, som grundade Rosö (Bosjö) kloster i senare hälften av 1100-talet. Ätten har sitt ursprung i trakten kring Torrlösa och dess två huvudsakliga gods var Näs, numera Trollenäs, samt Eriksholm, numera Trolleholm. Vid Freden i Roskilde 1658 så blev släktens herremän symboliskt dömda till döden i Sverige och man gjorde då en byteshandel med Ätten Trolle. Man bytte då bort Näs och Eriksholm mot Gavnö i Danmark. Tages son Knut blev kvar i Sverige och introducerades på riddarhuset 1664. Han behöll en del av sin fars gods och gårdar bland annat Skabersjö som hade förvärvats 1609. Knuts halvbror, Tage Thott, etablerade den danska grenen på Gavnö och fortlevde fram till 1785 då Länsgreve Otto Thott dog. Vid hans död testamenterade han inte Gavnö till sina skånska kusin, Tage Thott Landhövding i Skåne, utan till sin frus brorson mot att han tog namnet Reedtz-Thott och den släkten bor kvar där ännu idag men har inget blodsband till Ätten Thott.  

Huvudman för Ätten Thott är idag Greve Peder Thott.

Ättens olika grenar har producerat ett antal ryktbara personer i nordens historia t.ex. De nio Axelssönerna, vilka spelade en mycket betydande politisk roll i Sveriges historia under senare hälften av 1400-talet. Av dessa var Ivar Axelsson, svenskt och danskt riksråd, pantinnehavare av Gotland och en tid medregent åt sin svärfader, konung Karl Knutsson, den mest framstående samt brodern Erik Axelsson, två särskilda gånger svensk riksföreståndare. Erik var gift med Sten Sture den äldres dotter och kom till svenskarnas undsättning vid slaget vid Brunkeberg. Därför ser man på den berömda statyn Sankt Göran och draken i storkyrkan släkten Stures vapen på ena sidan och Tott på andra. Under Gustav den II Adolf blev Åke ”Snöplogen” Axelsson känd som en modig kavalleri general och sedermera fältmarskalk, från honom härstammar den adliga ätten Tott af Skedebo, och grevliga ätten nr 16 Tott. Den kanske mest berömda är dock Tage Tott som kallades den "Skånske Kungen". Han var vid sin död 1658 Danmarks rikaste man och ägde en stor del av Skånes yta.