Investeringsstöd för etablering av energigrödor

Mellan åren 2016-2018 har Skabersjö Gods etablerat ca 44 hektar energigrödor i form av poppelplanteringar. Detta för att kunna möta ett ökande behov av förnyelsebar energi i framtiden.

Godset har tacksamt tagit emot finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att genomföra denna omställning till mer grön energi.

Stort tack!