Det är stor brandfara i skog och mark! Eldnings förbud råder i hela länet!
Det är oerhört torrt i markerna och risken för brand är stor. Igår blev vi uppringda av en uppmärksam hundägare om att det brann i skogen. Som tur var fanns personal i närheten och kunde snabbt ta sig till platsen och tog denna bild. Brandorsaken var en grillplats som någon lämnat utan att försäkra sig om att släcka. Det är förbjudet att grilla med engångsgrillar när det råder eldningsförbud och vid anlagda grillplatser behöver man vara extremt vaksam att elden verkligen är släckt innan man lämnar platsen. För två år sedan blev vi av med 3 hektar skog av samma anledning och vi ber därför alla som rör sig i naturen att vara uppmärksamma om ni ser något som skulle kunna orsaka brand. Tack!