Lokaliseringsstudie
I förra veckan publicerade Svedala Kommun sin lokaliseringsstudie gällande placering av en framtida kriminalvårdsanstalt. Av de 9 utpekade platserna är det 2 som ligger helt eller delvis på godsets marker. Vi har blivit uppringda av kommuninvånare som undrar hur vi ställer oss till detta. 
I nuläget så vet vi inte vilken mark Kriminalvården ämnar att gå vidare med och således har vi inget att ta ställning till. Följer utvecklingen löpande.