Vår Vision
Att förvalta godset genom att långsiktigt nyttja det underlag vi har.
Att bibehålla godset i hög standard och i kulturmiljöandan genom avkastningen från godsets rörelser.
Att verka för att bevara naturmiljön och kulturmiljön i samverkan.

Lokaliseringsstudie

I förra veckan publicerade Svedala Kommun sin lokaliseringsstudie gällande placering av en framtida kriminalvårdsanstalt. Av de 9 utpekade platserna är det 2 som ligger helt el...

Ny VD på SkaberNäs

Mathias Knudsen blir ny VD för SkabernäsMathias Knudsen tillträder som ny VD för Skabernäs HB, ett av Sveriges största jordbruk den 1 oktobe...

Giving People

Giving People är en fantastisk organisation som jobbar för att hjälpa utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom med förnödenheter."Giving Peoples vision är a...

Skabersjö har certifierats av EU

Skabersjö har efter en rigorös process certifierats av EU för sitt viltvårdsarbete och belönats med en Wild Life Estate Label. Vi är mycket glada och stolta över att vårt m...
Ätten Thott
Skabersjös Historia
Kultur och Naturmiljö
Vindkraft
Fastighetsförvaltning
Viltvård
Jordbruk
Skog