Vår Vision
Att förvalta godset genom att långsiktigt nyttja det underlag vi har.
Att bibehålla godset i hög standard och i kulturmiljöandan genom avkastningen från godsets rörelser.
Att verka för att bevara naturmiljön och kulturmiljön i samverkan.

Pressrelease angående försäljning av Skånska Biobränslebolaget

Gasum blir Nordens största produc...

Skabersjö har certifierats av EU

Skabersjö har efter en rigorös process certifierats av EU för sitt viltvårdsarbete och belönats med en Wild Life Estate Label. Vi är mycket glada och stolta över att vårt m...

Fåren har fått ny ägare

Under våren 2016 har Skabernäs bestämt att vi skall fokusera på vår växtodling och frångå vår köttproduktion. Samtidigt har vi under 8 år byggt upp en av Sveriges absolu...

Poppeln är på plats

Poppel plantorna är nu i jorden och har haft en tuff första månad i torkan. Vi följer deras utveckling med stor spänning och håller tummarna för lite mer regn. Pop...

Skabersjö Gods AB Stöttar UNHCR

Skabersjö Gods AB köpt ett "Better Shelter" av UNHCR för att stödja den pågående flyktingkatastrofen i Syrien. 
Ätten Thott
Skabersjös Historia
Kultur och Naturmiljö
Vindkraft
Fastighetsförvaltning
Viltvård
Jordbruk
Skog