Vår Vision
Att förvalta godset genom att långsiktigt nyttja det underlag vi har.
Att bibehålla godset i hög standard och i kulturmiljöandan genom avkastningen från godsets rörelser.
Att verka för att bevara naturmiljön och kulturmiljön i samverkan.

Investeringsstöd för etablering av energigrödor

Mellan åren 2016-2018 har Skabersjö Gods etablerat ca 44 hektar energigrödor i form av poppelplanteringar. Detta för att kunna möta ett ökande behov av förnyelsebar ene...

GDPR Personuppgiftspolicy för Skabersjö Gods AB

Skabersjö Gods AB.s personuppgiftspolicy 1. Vem är Skabersjö Gods AB   I denna policy kallas Skabersjö Gods AB, Orgnr: 556396-7289 ...

Giving People

Giving People är en fantastisk organisation som jobbar för att hjälpa utsatta barn i Sverige som lever i fattigdom med förnödenheter."Giving Peoples vision är a...

Skabersjö har certifierats av EU

Skabersjö har efter en rigorös process certifierats av EU för sitt viltvårdsarbete och belönats med en Wild Life Estate Label. Vi är mycket glada och stolta över att vårt m...
Ätten Thott
Skabersjös Historia
Kultur och Naturmiljö
Vindkraft
Fastighetsförvaltning
Viltvård
Jordbruk
Skog